Na Silvestra bude zavřeno

Soudní exekutor tímto oznamuje, že dne 31. 12. 2018 bude kancelář exekutorského úřadu zavřená.