Omezení úředních hodin 9. 10, 14. 10. 2019

Z provozních a technických důvodů bude ve dnech 9. 10. a 14. 10. kancelář exekutorského úřadu zavřená. Telefonické kontakty budou v provozu.