Omezení úředních hodin 7.7.2021

Shora uvedeného dne budou úřední hodiny exekutorského úřadu zrušeny.