Omezení úředních hodin v důsledku COVID19

Od 19. 10. 2020 do odvolání budou úřední hodiny exekutorského úřadu omezeny, a to tak, že otevřeno bude pouze v úterý od 9:00 do 15:00 hodin.

Nařízená jednání proběhnou dle zaslaných předvolání.

Telefonické kontakty jsou k dispozici dle pravidelných úředních hodin.

Před návštěvou exekutorského úřadu doporučujeme nejprve telefonicky dohodnout schůzku.

Děkujeme za pochopení.

Provozní opatření ohledně epidemie Covid-19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mj. zakazuje všem osobám pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány a jsou určené pro kontakt s veřejností, v době, kdy slouží pro tento účel, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Na základě tohoto nařízení nebude od 1.9. 2020 v úředních hodinách umožněn vstup do exekutorského úřadu za účelem úředního styku (písemného podání, nahlížení do spisu, provádění hotovostních plateb a jiných úředních úkonů s výjimkou pobytu v jednací místnosti během jednání nařízených soudním exekutorem) osobám bez výše uvedených ochranných pomůcek. Toto nařízení platí od 1.9. 2020.

Omezení provozu

Dne 7. 7. a 8. 7. 2020 bude kancelář exekutorského úřadu mimo provoz. Kontaktovat nás můžete telefonicky.

Omezení dne 15. 6. 2020

Dne 15. 6. 2020 budou úřední hodiny exekutorského úřadu omezeny na dobu od 9:00 do 11:30.

Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu

Ve dnech 16. 3. – 18. 3. 2020 bude sídlo Exekutorského úřadu Zlín pro veřejnost uzavřeno. Telefonické kontakty budou v provozu.

Děkujeme za pochopení.