Oznámení o změně sídla a úředních hodin

Oznamujeme, že od 3.10.2022 nás najdete na nové adrese Štefánikova 3326, 760 01 Zlín.

Úřední a pokladní hodiny exekutorského úřadu budou nově v pondělí až středu od 9:30 do 11:30 a od 13:00 do 14:30.

Provozní opatření ohledně epidemie Covid-19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mj. zakazuje všem osobám pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány a jsou určené pro kontakt s veřejností, v době, kdy slouží pro tento účel, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Na základě tohoto nařízení nebude od 1.9. 2020 v úředních hodinách umožněn vstup do exekutorského úřadu za účelem úředního styku (písemného podání, nahlížení do spisu, provádění hotovostních plateb a jiných úředních úkonů s výjimkou pobytu v jednací místnosti během jednání nařízených soudním exekutorem) osobám bez výše uvedených ochranných pomůcek. Toto nařízení platí od 1.9. 2020.

Dne 30. a 31.05.2023 zavřeno

Oznamujeme, že ve dnech 30.05. a 31.05. budeme mít zavřeno. V případě neodkladných záležitostí kontaktuje telefonicky p. Španěla 606 025 925.

Úřední hodiny na konci roku 2022

Oznamujeme úřední hodiny v posledních dvou týdnech roku 2022

20.12.2022 – otevřeno

21.12.2022 – otevřeno

22.12.2022 – zavřeno

23.12.2022 – zavřeno

27.12.2022 – zavřeno

28.12.2022 – otevřeno

29.12.2022 – zavřeno

30.12.2022 – zavřeno

Od 02.01.2023 běžný provoz