Zavřeno ve dnech 8. – 12. 4. 2024

Oznamujeme, že ve dnech 8. – 12. 4. 2024 budeme mít zavřeno. V případě neodkladných záležitostí kontaktuje zástupce soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodoní na tel. 777 010 062.

Oznámení o změně sídla a úředních hodin

Oznamujeme, že od 3.10.2022 nás najdete na nové adrese Štefánikova 3326, 760 01 Zlín.

Úřední a pokladní hodiny exekutorského úřadu budou nově v pondělí až středu od 9:30 do 11:30 a od 13:00 do 14:30.

Jak na vymáhání výživného?

Neplacení výživného je bohužel jedním z častých nešvarů dnešní doby. Oba rodiče mají povinnost podílet se na výživě svého dítěte. Zdaleka ne každý však tuto povinnost bere vážně. Vyhráno nemusí být ani po té, co výživné stanoví soud.

Soudní exekutor nebo policie?

Rodič, který o nezletilé dítě pečuje, má možnost obrátit se na soudního exekutora. Ten je oprávněn z majetku druhého rodiče – povinného – výživné vymoci. Tedy nařídit exekuci srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z bankovního účtu a podobně.

Policie ČR může stíhat povinného pro podezření ze spáchání skutkové podstaty trestného činu podle § 196 trestního zákoníku. To samo o sobě nezajistí, že bude výživné placeno, nicméně může se stát, že povinný bude motivován raději výživné nakonec uhradit, než aby měl záznam v rejstříku trestů.

Na koho se tedy obrátit? Doporučujeme zajít nejprve k soudnímu exekutorovi. V našem exekutorském úřadě s vámi rádi vaši situaci probereme, předběžně zhodnotíme, jaké jsou možnosti vymáhání výživného a případně se dohodneme na sepsání návrhu na nařízení exekuce. Potřebovat budete pouze rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno. Náklady na právní služby, které vám poskytneme, se budou hradit z plnění vymoženého od povinného. Vše může být do půl hodiny hotové.

Po vydání pověření k vedení exekuce soudem můžeme začít zjišťovat podrobnosti o majetku povinného. Nebudeme-li úspěšní z důvodu, že povinný se skrývá, zatajuje svoje příjmy nebo cíleně nepracuje, je vhodné pokračovat podáním trestního oznámení na Policii ČR. Ta se totiž bude mimo jiné dotazovat, zda jste již výživné zkusili vymáhat v exekuci a zda byl soudní exekutor úspěšný.

Jak soudní exekutor postupuje?

Po zahájení exekuce povinného vyzveme, aby dluh na výživném uhradil, popřípadě aby také plnil každý měsíc soudem stanovené běžné výživné. Současně zjistíme zda a kde povinný pracuje, jestli má bankovní účet a další majetek. Povinný má možnost do 30 dnů od doručení výzvy začít plnit své povinnosti sám, aniž by muselo dojít k provedení exekuce postiženého majetku. Známe-li adresu, kde se povinný zdržuje, vyhledá ho náš vykonavatel. Můžeme také povinnému pozastavit řidičské oprávnění.

Výživné se vymáhá naším prostřednictvím a vymožené plnění vám pak zašleme dohodnutým způsobem.

Náhradní výživné

Pokud se nám nepodaří dohledat majetek povinného a ani Policie ČR nebude v pátrání po povinném úspěšná, stále to neznamená, že o výživné dítě přijde. Od 1. 7. 2021 poskytují úřady práce novou dávku sociální podpory, tzv. náhradní výživné. Zjednodušeně hradí po určitou dobu výživné za povinného stát. Jednou z podmínek přiznání nároku na dávku je, aby byla zahájena exekuce k jeho vymožení. Podrobnosti lze dohledat na webu úřadu práce.

Uvedené informace jsou samozřejmě pouze ilustrativní a obecné. Každý případ probíhá po svých vlastních spletitých kolejích. Za každých okolností je však vhodné s exekutorem spolupracovat a komunikovat i po zahájení exekuce. Často se například stává, že povinný pod hrozbou již zahájené exekuce začne hradit vymáhané výživné přímo k rukám druhého rodiče. I o takovém plnění by však měl mít soudní exekutor přehled, aby nedocházelo ke sporům s povinným o tom, kolik je ještě dlužen.

Provozní opatření ohledně epidemie Covid-19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mj. zakazuje všem osobám pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány a jsou určené pro kontakt s veřejností, v době, kdy slouží pro tento účel, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Na základě tohoto nařízení nebude od 1.9. 2020 v úředních hodinách umožněn vstup do exekutorského úřadu za účelem úředního styku (písemného podání, nahlížení do spisu, provádění hotovostních plateb a jiných úředních úkonů s výjimkou pobytu v jednací místnosti během jednání nařízených soudním exekutorem) osobám bez výše uvedených ochranných pomůcek. Toto nařízení platí od 1.9. 2020.

Dražba movitých věcí dne 12. 12. 2019

Dražba movitých věcí se uskuteční na adrese Dolní 228, Moravská Nová Ves od 14:30. Prohlídka se uskuteční od 13:00 do 14:00. Před dražbou bude probíhat dražba pořádaná Exekutorským úřadem Hodonín.

Draženy budou následující položky:

1. Kufr cestovní RONCATO, černý, plast -1Ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-

2. Kufr cestovní RONCATO, černý, plast -1Ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-

3. Vlado Litvin, bez názvu,100x80cm, tempera na kartonu
Cena rozhodná Kč: 1.000,-
Nejnižší podání Kč: 340,-

4. Vlado Litvin, 1980, bez názvu, 43x51cm, olej na plátně
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-

5. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 4x16x12cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-

6. Vlado Litvin, 1989, bez názvu, 33x47cm, kombinovaná technika, 3/10
Cena rozhodná Kč:  300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

7. Vlado Litvin, 1989, Hirošima z cyklu 1939-1989, 33x53cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč:  100,-

8. Vlado Litvin, 1982, bez názvu, 29x32cm, kombinovaná technika, 5/5,orig.tisk N
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

9. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 68x43cm, kresba
Cena rozhodná Kč: 400,-
Nejnižší podání Kč: 140,-

10. Vlado Litvin, bez data, bez názvu, 2x18x17cm, ražba, 7/10 a 3/10
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

11. Vlado Litvin, 1989, Tartuffe 2000 z cyklu Rovnováha, 32x50cm, kombinovaná technika, 9/10
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

12. Vlado Litvin, 1987, IV. list z cyklu Rovnováha, 35x52cm, kombinovaná technika,1/10
Cena Rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

13. Vlado Litvin, 1988, 10. list z cyklu Rovnováha, 30x54cm, kombinovaná technika, 3/10
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč:  100,-

14. Vlado Litvin, 1989, Muži a ženy z cyklu Rovnováha, 39x68cm, kombinovaná technika, 5/10
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

15. Vlado Litvin, 1989, DUM DUM z cyklu Rovnováha, 39x68cm, kombinovaná technika, 10/10
Cena rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč:  70,-

16. Vlado Litvin, 1982, Nechuť, 32x52cm, kombinovaná technika, 4/6 N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

17. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 30x36cm, kombinovaná technika, autorský tisk
Cena Rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

18. Vlado Litvin, 1983, Vítězství, 22x29cm, kombinovaná technika, 6/10 II.N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

19. Vlado Litvin, 1983, Výzva, 22x29cm, kombinovaná technika, 1/10 II.N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

20. Vlado Litvin, nedatováno, Toaleta, 32x52cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

21. Nečitelná signatura, A.T., 36x52cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

22. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 1/10, text: Kolik vyznání má nevěra?
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-

23. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 3/10, text: Srdce ho praštilo do hlavy
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-
24. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 5/10, text: Kolik vyznání má nevěra?
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-

25. Vlado Litvin, 1988-1989, 1939-1989, soubor 25 grafických listů, 39x68cm, celkem vydáno 30 tisků
Cena rozhodná Kč: 1.200,-
Nejnižší podání Kč: 400,-

26. Marek Kučinský, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

27. Marek Kučinský, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

28. L.K., nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

29. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

30. nesignováno, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

31. nesignováno, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?)na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

32. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč:  1.500,-
Nejnižší podáni Kč: 500,-

33. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-