Oznámení o změně sídla a úředních hodin

Oznamujeme, že od 3.10.2022 nás najdete na nové adrese Štefánikova 3326, 760 01 Zlín.

Úřední a pokladní hodiny exekutorského úřadu budou nově v pondělí až středu od 9:30 do 11:30 a od 13:00 do 14:30.

Provozní opatření ohledně epidemie Covid-19

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se mj. zakazuje všem osobám pohyb a pobyt ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány a jsou určené pro kontakt s veřejností, v době, kdy slouží pro tento účel, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Na základě tohoto nařízení nebude od 1.9. 2020 v úředních hodinách umožněn vstup do exekutorského úřadu za účelem úředního styku (písemného podání, nahlížení do spisu, provádění hotovostních plateb a jiných úředních úkonů s výjimkou pobytu v jednací místnosti během jednání nařízených soudním exekutorem) osobám bez výše uvedených ochranných pomůcek. Toto nařízení platí od 1.9. 2020.

Dražba movitých věcí dne 12. 12. 2019

Dražba movitých věcí se uskuteční na adrese Dolní 228, Moravská Nová Ves od 14:30. Prohlídka se uskuteční od 13:00 do 14:00. Před dražbou bude probíhat dražba pořádaná Exekutorským úřadem Hodonín.

Draženy budou následující položky:

1. Kufr cestovní RONCATO, černý, plast -1Ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-

2. Kufr cestovní RONCATO, černý, plast -1Ks
Cena rozhodná Kč: 60,-
Nejnižší podání Kč: 20,-

3. Vlado Litvin, bez názvu,100x80cm, tempera na kartonu
Cena rozhodná Kč: 1.000,-
Nejnižší podání Kč: 340,-

4. Vlado Litvin, 1980, bez názvu, 43x51cm, olej na plátně
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-

5. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 4x16x12cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 600,-
Nejnižší podání Kč: 200,-

6. Vlado Litvin, 1989, bez názvu, 33x47cm, kombinovaná technika, 3/10
Cena rozhodná Kč:  300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

7. Vlado Litvin, 1989, Hirošima z cyklu 1939-1989, 33x53cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč:  100,-

8. Vlado Litvin, 1982, bez názvu, 29x32cm, kombinovaná technika, 5/5,orig.tisk N
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

9. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 68x43cm, kresba
Cena rozhodná Kč: 400,-
Nejnižší podání Kč: 140,-

10. Vlado Litvin, bez data, bez názvu, 2x18x17cm, ražba, 7/10 a 3/10
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

11. Vlado Litvin, 1989, Tartuffe 2000 z cyklu Rovnováha, 32x50cm, kombinovaná technika, 9/10
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

12. Vlado Litvin, 1987, IV. list z cyklu Rovnováha, 35x52cm, kombinovaná technika,1/10
Cena Rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč: 100,-

13. Vlado Litvin, 1988, 10. list z cyklu Rovnováha, 30x54cm, kombinovaná technika, 3/10
Cena rozhodná Kč: 300,-
Nejnižší podání Kč:  100,-

14. Vlado Litvin, 1989, Muži a ženy z cyklu Rovnováha, 39x68cm, kombinovaná technika, 5/10
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

15. Vlado Litvin, 1989, DUM DUM z cyklu Rovnováha, 39x68cm, kombinovaná technika, 10/10
Cena rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč:  70,-

16. Vlado Litvin, 1982, Nechuť, 32x52cm, kombinovaná technika, 4/6 N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

17. Vlado Litvin, 1983, bez názvu, 30x36cm, kombinovaná technika, autorský tisk
Cena Rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

18. Vlado Litvin, 1983, Vítězství, 22x29cm, kombinovaná technika, 6/10 II.N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

19. Vlado Litvin, 1983, Výzva, 22x29cm, kombinovaná technika, 1/10 II.N
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

20. Vlado Litvin, nedatováno, Toaleta, 32x52cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč: 200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

21. Nečitelná signatura, A.T., 36x52cm, kombinovaná technika
Cena rozhodná Kč:  200,-
Nejnižší podání Kč: 70,-

22. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 1/10, text: Kolik vyznání má nevěra?
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-

23. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 3/10, text: Srdce ho praštilo do hlavy
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-
24. Vlado Litvin, 1986, bez názvu, 44×31 cm, kombinovaná technika, výtisk 5/10, text: Kolik vyznání má nevěra?
Cena rozhodná Kč: 100,-
Nejnižší podání Kč: 40,-

25. Vlado Litvin, 1988-1989, 1939-1989, soubor 25 grafických listů, 39x68cm, celkem vydáno 30 tisků
Cena rozhodná Kč: 1.200,-
Nejnižší podání Kč: 400,-

26. Marek Kučinský, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

27. Marek Kučinský, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

28. L.K., nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

29. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

30. nesignováno, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

31. nesignováno, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?)na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

32. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč:  1.500,-
Nejnižší podáni Kč: 500,-

33. Ščuglík, nedatováno, bez názvu, 150x120cm, akryl (?) na plátně
Cena rozhodná Kč: 1.500,-
Nejnižší podání Kč: 500,-

Zahájení činnosti úřadu

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík tímto oznamuje, že zahajuje činnost Exekutorského úřadu Zlín ke dni 8. 1. 2018 na adrese sídla úřadu nám. 3. května 1569, 765 02 Otrokovice.

Od tohoto dne lze podávat nové návrhy na nařízení exekuce s žádostí o pověření vedení exekuce soudním exekutorem Mgr. Ctiborem Brančíkem.

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík převzal spisy z uvolněného exekutorského úřadu soudního exekutora JUDr. Josefa Černého (sp. zn. 011 EX) a v těchto případech bude nadále vést exekuční řízení v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 exekučního řádu. Spisová značka exekutora se tímto mění na 215 EX.