Omezení provozu dne 30. 4. 2018

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík tímto oznamuje, že kancelář soudního exekutora bude dne 30. 4. 2018 otevřena až od 10:30.

Omezení provozu dne 18. 4. 2018

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík tímto oznamuje, že kancelář exekutorského úřadu bude dne 18. 4. 2018 uzavřena.

Omezení provozu dne 16. 1. 2018

Dne 16. 1. 2018 budou úřední a pokladní hodiny Exekutorského úřadu Zlín v době od 9:00 – 11:30 a od 13:00 do 14:00.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení činnosti úřadu

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík tímto oznamuje, že zahajuje činnost Exekutorského úřadu Zlín ke dni 8. 1. 2018 na adrese sídla úřadu nám. 3. května 1569, 765 02 Otrokovice.

Od tohoto dne lze podávat nové návrhy na nařízení exekuce s žádostí o pověření vedení exekuce soudním exekutorem Mgr. Ctiborem Brančíkem.

Soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík převzal spisy z uvolněného exekutorského úřadu soudního exekutora JUDr. Josefa Černého (sp. zn. 011 EX) a v těchto případech bude nadále vést exekuční řízení v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 exekučního řádu. Spisová značka exekutora se tímto mění na 215 EX.