Staré sportovní auto ujíždí krajinou

Exekutor vám nejlépe pomůže, když nebudete otálet

Podobný příběh zná mnoho podnikatelů. Poskytujete své služby nebo dodáváte zboží, ale vaši zákazníci vám nezaplatí. Co s tím?

Není lehké rozlišit, kdy se jedná pouze o opomenutí a kdy naopak o problém s neseriozním zákazníkem, který je třeba rázně řešit. Nicméně pokud není na vaše upomínky reagováno, nikdo neodpovídá na telefony, nedodržuje sjednaný splátkový kalendář anebo se dokola vymlouvá, že už příští týden určitě něco zaplatí, měla by se u vás vždy rozsvítit varovná kontrolka. Dá se totiž předpokládat, že dotyčný dluží na více místech.

Každé zaváhání na vaší straně v této chvíli může vést k tomu, že vás ostatní věřitelé předběhnou a uspokojí své nároky z majetku dlužníka. Na vaši pohledávku tak již nic nezbude. „V praxi se totiž velmi často vyskytují případy oprávněných, kteří jednají liknavě. Jejich pohledávka vznikla již před několika lety, návrh na vydání platebního rozkazu byl podán až těsně před uplynutím promlčecí lhůty a následně ještě otáleli několik týdnů až měsíců s podáním návrhu na nařízení exekuce.“, říká soudní exekutor Mgr. Ctibor Brančík. V té době má však povinný může mít nařízeno několik dalších exekucí a šance, že se podaří z jeho majetku uspokojit další nárok, se snižuje. V exekuci totiž ve většině případů platí pořekadlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

Proto je lepší neváhat a opatřit si co nejdříve exekuční titul (např. podáním návrhu na platební rozkaz). A pokud ani po jeho vydání váš dlužník nesplní to, k čemu se zavázal, neváhejte a využijte služeb soudního exekutora. Zvýšíte tak své šance na to, že se pohledávku podaří vymoci.

Pokud však máte po přečtení tohoto textu pocit, že jste něco zameškali a vymáhání tedy určitě nemá cenu, nevzdávejte se. Raději se vydejte k nám na exekutorský úřad. Na váš případ se podíváme a prověříme, zda je naděje na to, že se podaří něco vymoci. Poskytneme vám krátkou nezávaznou konzultaci, na základě níž se můžete rozhodnout o dalším postupu.