Kontakt a úřední hodiny

Soudního exekutora lze kontaktovat písemně následujícími způsoby

  • Datovou schránkou, jejíž ID je g9qvns3;
  • E-mailem na adresu elektronické podatelny info@exekutor-zlin.cz (má-li být podání úkonem v exekučním řízení, je nutné, aby bylo opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem anebo doplněno do tří dnů podáním listinným opatřeným vlastnoručním podpisem toho, kdo podání činí);
  • Poštou zaslanou na adresu Štefánikova 3326, 760 01 Zlín;
  • Osobním podáním na podatelně exekutorského úřadu v níže uvedených úředních hodinách.

V případě, že vaši záležitost není možné vyřešit písemně nebo se jedná o věc, která nesnese odkladu, lze využít telefonní číslo 777 661 018. V takovém případě si pro rychlé vyřízení věci připravte spisovou značku případu, kterou naleznete na kterékoli písemnosti soudního exekutora ve tvaru 215 EX XXXX/RR (případně 011 EX XXXX/RR).

Pracovníci exekutorského úřadu

Pro případ telefonického kontaktu volejte pracovníkovi, který vaši věc vyřizuje (uvedeno vždy na doručené písemnosti) a připravte si předem číslo jednací věci (oba údaje najdete na zaslaných listinách).

Hodiny pro telefonický kontakt jsou stanoveny od po do čt, 10:00 – 15:00.

Pracovníci exekutorského úřadu, na které se můžete obracet:

Jiří Španěl, vykonavatel – 606 025 925, spanel@exekutor-zlin.cz

Milan Labuda, vykonavatel – 777 789 506, labuda@exekutor-zlin.cz

Ctibor Brančík, soudní exekutor – 777 661 018, brancik@exekutor-zlin.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu k poukázání vymáhaného plnění: 282452338/0300, ČSOB, a. s., jako variabilní symbol použijte číslo ve tvaru 01XXXXRRRR (XXXX je číslo exekuce, RRRR je rok zahájení ex. řízení, tedy např. sp. zn. 215 EX 333/18 -> VS = 0103332018), pro snazší dohledání můžete jako specifický symbol použít své rodné číslo / IČO.

Číslo účtu ke složení dražební jistoty: 282452338/0300, ČSOB, a. s., jako variabilní symbol použijte číslo ve tvaru 44XXXXRRRR (XXXX je číslo exekuce, RRRR je rok zahájení ex. řízení, tedy např. sp. zn. 215 EX 333/18 -> VS = 4403332018), pro snazší dohledání můžete jako specifický symbol použít své rodné číslo / IČO.

Úřední a pokladní hodiny

pondělí 9.00-11.30 13.00-15.30
úterý 9.00-11.30 13.00-15.30
středa 9.00-11.30 13.00-15.30
čtvrtek zavřeno
pátek

Ve výše uvedených časech je otevřena podatelna exekutorského úřadu a lze skládat hotovost do pokladny exekutorského úřadu.

V úředních hodinách lze také nahlížet do spisu, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Osobní údaje

Informace o způsobech zpracování vašich osobních údajů si můžete přečíst na této stránce.

Poloha exekutorského úřadu

nám. 3. května 1569, Otrokovice