Zavřeno ve dnech 8. – 12. 4. 2024

Oznamujeme, že ve dnech 8. – 12. 4. 2024 budeme mít zavřeno. V případě neodkladných záležitostí kontaktuje zástupce soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka, Exekutorský úřad Hodoní na tel. 777 010 062.